• Hazinesini Arayan Gençlik
Hazinesini Arayan Gençlik
Sosyolog - Tarihçi sayın İsmail Öz, 20 Ekim 2020 Salı günü, salonda bulunan dinleyenlere olduğu kadar "tele konferans" sistemiyle de gerçekleştirilen Boğaziçi Sohbetlerinin misafir konuşmacısıydı. 
Hazinesini Arayan Gençlik başlığı altında yapılan sohbette vurgulanan hususların başında, belli zaman dilimleri içerisinde bütünleşen ve şekillenen nesillerin bir öncekilerle farklılaştığı ve bunun tabii olduğu
vurgulandı. Ancak bilgi akışının çok hızlı olduğu dönemlerde bunun kopma gibi algılandığı, ki günümüzde ortaya çıkan durumun da maalesef bu zeminde ele alınmakta olduğuydu. Esas itibariyle doğu,
batı, güney, kuzey gibi farklı coğrafyalardaki gelişmelerin temelde birbirinden çok farklılaşmadığı ve bunun gelenekle bütünleştiği bir gerçekti. Doğru değerlendirme yapıldığında veya dünü dikkatle
incelediğimizde, dünde inanılmaz bir derinleşme hâlinin varlığının ortaya çıkacağıdır. İster Seneca'ya ister Mevlâna'ya bakın, aralarındaki yüzyıllar farklılığına rağmen, muhteva ve ileri görüş açısından birçok noktada benzerlikleri görülecektir. Buradan bir örnekleme yapılabilir. Bugünkü neslin sıkıntısı, okumalarındaki tutarsızlık dolayısıyla tesir altında kaldıkları unsurların fazla olmasıdır. Ama aşırı aydınlıkların aşırı
karanlıklara sebep olduğunu dikkate alarak bir toplumun değerlerini bularak olgunlaşmasından ümit kesmemeliyiz...